< เรื่องทั้งหมด
พิมพ์

การลบไฟล์/โฟลเดอร์

ขั้นตอนในการลบไดเร็กทอรี (โฟลเดอร์) จะเหมือนกับขั้นตอนในการลบไฟล์ โปรดทราบว่าการลบไดเรกทอรีจะลบทุกอย่างที่อยู่ภายในด้วย

ขั้นแรก ให้ทำเครื่องหมายถูกข้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ” ที่ด้านซ้ายบนของตาราง ป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นถามว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบไฟล์เหล่านี้” คลิก “ตกลง”

คุณยังสามารถลบไฟล์ได้โดยคลิกสัญลักษณ์ “X” ถัดจากชื่อไฟล์ หรือโดยการกดสัญลักษณ์ “+” ทางด้านขวาของตาราง แล้วคลิกลิงก์ “ลบ”