Search for:
อัพเดทเว็บไซต์ CMS

ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าทุกท่านที่ทำเว็บกับทางร้านด้วยชุดพัฒนา CMS และมีสัญญาการดูแลเว็บไซต์อยู่ ด้วย CMS บางชนิดอาจไม่ได้รับการพัฒนาต่อแล้ว ทางร้านมีความจำเป็นอาจจะต้องปรับชุดพัฒนาเว็บไซต์ของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อลดปัญหารต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ การป้องกัน Spam ก่อกวน  เป็นต้น โดยทางร้านจะดำเนินการ Backup ข้อมูลเดิมของท่านเก็บไว้ให้และปรับเปลี่ยนชุดพัฒนาเว็บไซต์ ให้ฟรี!!

Read More

วิธีการเพิ่มบทความ WordPress
WordPress เพิ่มบทความง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

WordPress เพิ่มบทความง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน มาดูวิธีการเพิ่มบทความใน WordPress เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเรา ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

Read More