.ดอท อะไรก็จดกับเราได้!!

การจดโดเมนเนมนั่น แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ TLD และ ccTLDs โดย TLD จะเป็นการจดโดเมนเนม เพื่อการใช้งานทั่วไป และ ccTLDs เป็นการจดโดเมนเนม เพื่อการใช้งานในแต่ละกลุ่มประเทศ มาลองดูกันว่า แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

การจดโดเมนเนมแบบ TLD

การจดโดมเมนเนมในกลุ่ม TLD เป็นการจดโดเมนเนมแบบสากล ได้แก่ .com .net .biz .me .media .asia .ai .news เป็นต้น แล้วใครบ้างที่ควรจดโดเมนเนมกลุ่มนี้

  • บริษัท องค์กร เว็บไซต์ส่วนตัว
  • องค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร
  • บล็อกเกอร์ สำนักข่าว เอนเตอร์เทนเมนต์
การจดโดเมนเนมแบบ ccTLDs

การจดโดมเมนเนมในกลุ่ม ccTLDs เป็นการจดโดเมนเนมระดับกลุ่มประเทศ เช่น ประเทศไทย จะใช้ .th ลงท้าย หรือ ประเทศญี่ปุ่น จะใช้ .jp ลงท้าย สำหรับโดเมนเนมในกลุ่มนี้ จะมีดังนี้ .co.th .in.th .ac.th .go.th .or.th .mi.th เป็นต้น

หน่วยงานใดบ้างที่ควรจดโดเมนเนมในกลุ่มนี้

  • บริษัท องค์กร เว็บไซต์ส่วนตัว
  • องค์กรเอกชน
  • สถาบันการศึกษา
  • หน่วยงานราชการ

** การจดโดเมนเนมในกลุ่ม ccTLDs จะต้องมีเอกสารเพื่อตรวจสอบ**