หากต้องการจำกัดบัญชี FTP ให้เป็นโดเมนย่อยเดียว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: 4. ในช่อง “ชื่อผู้ใช้ FTP” ให้ป้อนชื่อโดเมนย่อย (ไม่มี .yourdomain.com)5. ป้อนรหัสผ่านในช่องรหัสผ่าน (รหัสผ่านแบบสุ่มมีความรัดกุมและแนะนำ)6. เลือกปุ่มตัวเลือก “ผู้ใช้”7. คลิกปุ่ม “สร้าง” ด้านล่าง