อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการกำหนดชื่อล็อกอินและรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งชื่อให้กับฐานข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมลงในฐานข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: คุณสามารถดูจำนวนผู้ใช้แต่ละฐานข้อมูลได้จากเมนูฐานข้อมูล MySQL หลัก