เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับอีเมลไปยังที่อยู่ที่ไม่มีอยู่ ก็จะต้องดำเนินการบางอย่างกับข้อความเหล่านั้น แผงควบคุมมีสามตัวเลือกให้คุณ: หากต้องการเลือกระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ ขั้นแรกให้เข้าไปที่ “คุณสมบัติขั้นสูง” จากแผงควบคุม จากนั้นคลิกลิงก์ “รับอีเมลทั้งหมด” คุณจะเห็นสิ่งนี้: เลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้วคลิก “บันทึก” หมายเหตุ:อย่าเลือกตัวเลือก “เพิกเฉย:” เว้นแต่คุณจะรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่การใช้ตัวเลือก “ละเว้น:” ในทางที่ผิดอาจทำให้เซิร์ฟเวอร์ของคุณช้าลง