การลบผู้ใช้ออกจากฐานข้อมูล MySQL

หากต้องการลบผู้ใช้ฐานข้อมูล ขั้นแรกให้คลิกที่ชื่อฐานข้อมูลจากเมนูฐานข้อมูล MySQL หลัก ในตัวอย่างนี้ เราได้คลิกที่ฐานข้อมูล “username_chat” ซึ่งมีผู้ใช้สองคน ฐานข้อมูลชื่อผู้ใช้_แชทมีผู้ใช้สองคน: ชื่อผู้ใช้_gary และชื่อผู้ใช้_tom หากต้องการลบผู้ใช้ฐานข้อมูล เพียงทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากชื่อแล้วคลิกปุ่ม “ลบ”