การแก้ไข / ลบบัญชี FTP

การแก้ไขบัญชี

ที่เมนู FTP หลักคือรายการบัญชี FTP ทั้งหมด คลิกที่บัญชีที่ต้องการเพื่อแก้ไข คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ และรหัสผ่านนี้อาจเป็นรหัสผ่านเก่าหรือรหัสผ่านใหม่ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับการเข้าถึงบัญชีได้

การลบบัญชี

หากต้องการลบบัญชี ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากบัญชีที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม “ลบ” ดังภาพ