รายชื่อผู้รับจดหมาย Mailing Lists

หากต้องการสร้างรายชื่อผู้รับอีเมล ขั้นแรกให้เข้าไปที่ “ตัวจัดการอีเมล” จากแผงควบคุม จากนั้นคลิกลิงก์ “รายชื่อผู้รับจดหมาย” จะไม่มีรายชื่อ ดังนั้นคลิกที่ “สร้างรายชื่อผู้รับจดหมาย”

ป้อนชื่อรายการของคุณแล้วคลิกปุ่ม “สร้าง” จากนั้น คุณจะถูกนำกลับไปที่เมนูรายชื่ออีเมลหลัก และรายชื่อใหม่ของคุณจะปรากฏในตาราง

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถสร้างรายชื่อผู้รับจดหมายได้หากมีชื่อเป็นบัญชีอีเมล ระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือตัวส่งต่ออยู่แล้ว