บริการอีเมลฟรี เช่น every.net กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลง MX เพื่อให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สามารถส่งอีเมลที่กำหนดให้กับโดเมนของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียน MX จะทำให้บัญชี POP3, ผู้ส่งต่อ, ระบบตอบกลับอัตโนมัติ และรายชื่ออีเมลปัจจุบันของคุณไม่สามารถทำงานได้ หากต้องการเปลี่ยนระเบียน MX ขั้นแรกให้เข้าไปที่ “E-Mail Manager” จากแผงควบคุม จากนั้นคลิกลิงก์ “MX Records” ขั้นแรก ลบระเบียน MX เก่าโดยคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อระเบียน แล้วคลิก “ลบ” ขณะนี้ไม่ควรมีระเบียน MX อยู่ในรายการ จากนั้น พิมพ์ชื่อโฮสต์ ตามด้วยจุด ที่ผู้ให้บริการอีเมลกำหนดให้คุณ จากนั้นเลือกระดับความสำคัญ (ปกติ 10) จากกล่องแบบเลื่อนลงทางด้านขวา ผู้ให้บริการอีเมลจะมอบลำดับความสำคัญให้คุณเช่นกัน คลิก “เพิ่ม” หมายเหตุ:อย่าลืมใส่จุดต่อท้ายชื่อโฮสต์ หากต้องการคืนค่าการตั้งค่า MX ดั้งเดิม ให้ป้อน yourdomain.com และลำดับความสำคัญเป็น 0 หลังจากลบระเบียน MX อื่นแล้ว