หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีอีเมล ให้เข้าไปที่เมนู “บัญชีอีเมล” ก่อน จากนั้นคลิกสัญลักษณ์ “+” (ที่มุมขวาของที่อยู่อีเมล) เมื่อช่อง “แก้ไขบัญชีอีเมล” ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วคลิก “แก้ไข”