< เรื่องทั้งหมด
พิมพ์

การแก้ไข / ลบระบบตอบกลับอัตโนมัติ

ระบบตอบรับอัตโนมัติทั้งหมดจะแสดงอยู่ในเมนูระบบตอบรับอัตโนมัติ หากต้องการลบระบบตอบรับอัตโนมัติ ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากชื่อระบบตอบรับอัตโนมัติแล้วคลิกปุ่ม “ลบ”

หากต้องการแก้ไขระบบตอบรับอัตโนมัติ ให้คลิกลิงก์ “แก้ไข” ทางด้านขวาของชื่อระบบตอบรับอัตโนมัติ คุณลักษณะการแก้ไขช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความตอบรับอัตโนมัติและที่อยู่ CC: ได้ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม “สร้าง”