Search for:
หมวดหมู่
< เรื่องทั้งหมด
พิมพ์

การเพิ่มผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูล MySQL

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการกำหนดชื่อล็อกอินและรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งชื่อให้กับฐานข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมลงในฐานข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. จากเมนูฐานข้อมูลหลัก คลิกชื่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข
  2. คลิกที่ปุ่ม “สร้างผู้ใช้ใหม่” หรือ “เพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่” ที่ด้านขวาของหน้าจอ
  • หากสร้างผู้ใช้ใหม่ ให้กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”
  • หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้เลือกผู้ใช้ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “มอบหมาย”

คุณสามารถดูจำนวนผู้ใช้แต่ละฐานข้อมูลได้จากเมนูฐานข้อมูล MySQL หลัก

Table of Contents