สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin
สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin

การสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล มีโปรแกรมเลือกให้จัดเก็บมากมายหลายซอฟแวร์ให้เลือกใช้ ทางเลือกหนึ่งคือฐานข้อมูล MySQL ที่เป็นฟรีโอเพนซอร์ซ โดยใน DirectAdmin จะมีฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ใช้งาน

โดยให้ไปที่หน้าจัดการ Hosting และเลือก MySQL Management และเลือก Create new database เลือกสร้างฐานข้อมูลใหม่ จากนั้นให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

Database Name: ให้ใส่ชื่อของฐานข้อมูล แนะนำให้ใส่ตัวอักษร A-Z ผสมกับตัวเลข จำนวน 6-8 ตัวอักษร

Database User; ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (สามารถใส่ชื่อเดียวกับชื่อฐานข้อมูล)

Database Password: กำหนดรหัสผ่านของฐานข้อมูล โดยกำหนดเป็นตัวอักษร A-Z ผสมกับตัวเลข (สามารถให้ระบบ Generate ได้เช่นกัน โดยกดที่รูปลูกเต๋า)

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว และกด Create Database ระบบจะสร้างฐานข้อมูลและแสดง Pop up ยืนยันข้อมูลของฐานข้อมูล ให้ทำการ Capture หน้าจอหรือก็อปปี้ข้อมูลใส่ Microsoft Word หรือ notepad เพื่อเก็บไว้ดู