สร้าง Sub-Domain ใน DirectAdmin
สร้าง Sub-Domain ใน DirectAdmin

ผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถสร้างโดเมนเนมย่อย ในเว็บไซต์ของตัวเองด้วยวิธีการง่ายๆ ในหน้า่จัดการโฮสติ้งของ DirectAdmin ได้ดังนี้

ให้ไปที่หน้าจัดการโฮสติ้ง https://www.youdomain.com:2222 และใส่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) พร้อมรหัสผ่าน (Password) หลังจากล็อกอินเข้าได้แล้ว ให้ดูที่หัวข้อ Account Manager และเลือก Subdomain Management

จากนั้นให้สังเกตุที่ปุ่มด้านบนขวามือ ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้หาปุ่ม Add Subdomain เพื่อทำการเพิ่มโดเมนเนมย่อยให้กับเว็บไซต์

หลังจากกดปุ่ม Add Subdomain แล้ว ระบบจะแสดง Pupup เพื่อให้กรอกชื่อโดเมนย่อยลงไป ไม่จำกัดความยาวของชื่อ แต่บังคับให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น เมื่อใส่ชื่อโดเมนย่อยเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Add Subdomain อีกครั้ง

การเพิ่มโดเมนเนมย่อยนี้ สามารถทำได้ตามเงื่อนไขการให้บริการของโฮสติ้ง ว่าจำกัดจำนวนโดเมนเนมย่อยหรือไม่ แต่สำหรับการใช้งานโฮสติ้งของร้านลพบุรีโฮสติ้งดอทอคม สามารถเพิ่มได้อย่างไม่จำกัด โดยทางร้านจะทำการคำนวนพื้นที่การใช้งานโฮสติ้งรวมกันทั้งโดเมนเนมหลัก