วิธีเข้าใช้งาน phpmyadmin ใน DirectAdmin
วิธีเข้าใช้งาน phpmyadmin ใน DirectAdmin

หลังจากที่สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin เรียบร้อยแล้ว การเข้าใช้งานในฐานข้อมูล สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไปที่หน้าจัดการโฮสติ้ง http://www.yourdomain.com;222 และใส่ username และ password

จากนั้นให้เลื่อนลงและหา Section บริการ Extra Features และเลือก phpmyadmin เพื่อให้ระบบนำไปสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล จากนั้นก็ใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล และรหัสผ่าน เพียงแค่นี้ก็สามารถเข้าจัดฐานข้อมูลของคุณง่ายๆ