Search for:
วิธีเข้าใช้งาน phpmyadmin ใน DirectAdmin
วิธีเข้าใช้งาน phpmyadmin ใน DirectAdmin
วิธีเข้าใช้งาน phpmyadmin ใน DirectAdmin

หลังจากที่สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin เรียบร้อยแล้ว การเข้าใช้งานในฐานข้อมูล สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไปที่หน้าจัดการโฮสติ้ง http://www.yourdomain.com;222 และใส่ username และ password

จากนั้นให้เลื่อนลงและหา Section บริการ Extra Features และเลือก phpmyadmin เพื่อให้ระบบนำไปสู่หน้าจัดการฐานข้อมูล จากนั้นก็ใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล และรหัสผ่าน เพียงแค่นี้ก็สามารถเข้าจัดฐานข้อมูลของคุณง่ายๆ

สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin
สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin
สร้างฐานข้อมูล MySQL ใน DirectAdmin

การสร้างเว็บไซต์ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูล มีโปรแกรมเลือกให้จัดเก็บมากมายหลายซอฟแวร์ให้เลือกใช้ ทางเลือกหนึ่งคือฐานข้อมูล MySQL ที่เป็นฟรีโอเพนซอร์ซ โดยใน DirectAdmin จะมีฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ใช้งาน

โดยให้ไปที่หน้าจัดการ Hosting และเลือก MySQL Management และเลือก Create new database เลือกสร้างฐานข้อมูลใหม่ จากนั้นให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

Database Name: ให้ใส่ชื่อของฐานข้อมูล แนะนำให้ใส่ตัวอักษร A-Z ผสมกับตัวเลข จำนวน 6-8 ตัวอักษร

Database User; ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งาน (สามารถใส่ชื่อเดียวกับชื่อฐานข้อมูล)

Database Password: กำหนดรหัสผ่านของฐานข้อมูล โดยกำหนดเป็นตัวอักษร A-Z ผสมกับตัวเลข (สามารถให้ระบบ Generate ได้เช่นกัน โดยกดที่รูปลูกเต๋า)

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว และกด Create Database ระบบจะสร้างฐานข้อมูลและแสดง Pop up ยืนยันข้อมูลของฐานข้อมูล ให้ทำการ Capture หน้าจอหรือก็อปปี้ข้อมูลใส่ Microsoft Word หรือ notepad เพื่อเก็บไว้ดู