Search for:
Looking for help?
< All Topics
Print

WordPress เพิ่มบทความง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

Table of Contents

WordPress เพิ่มบทความง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน มาดูวิธีการเพิ่มบทความใน WordPress เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเรา ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ จากนั้นจะมีส่วนเมนูด้านซ้ายมือ จะมีเมนูย่อยได้แก่

All Posts จะแสดงบทความทั้งหมดในเว็บไซต์
Add New เพิ่มบทความใหม่
Categories หน้าจัดการหมวดหมู่บทความในเว็บไซต์
Tags คำเฉพาะสำหรับจัดหมวดหมู่บทความ และเป็นการรวมบทความเพื่อให้เว็บไซต์เรียกบทความตามคำเฉพาะออกมาตามที่ต้องการ

โดยในขั้นตอนนี้ให้เราเลือกเมนู Posts แล้วจะปรากฎเมนูย่อยออกมา

Panel สำหรับเพิ่มบทความ
Panel สำหรับเพิ่มบทความ

โดยในช่อง Enter title here นั้นให้เราใส่หัวข้อของบทความนั้นๆ โดยจะต้องใช้คำที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมักใส่หัวข้อไม่ควรเกิน 140 คำ และในช่องถัดมา จะปรากฎ Panel Tool สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อความตามที่เราต้องการ ซึ่งในบทความต่อไปจะอธิบายถึง Tool ต่างๆ และช่องถัดมาด้านล่าง Tool จะเป็นกล่องสำหรับใส่ข้อความ

3. Panel สำหรับกำหนดเวลาการเผยแพร่บทความ โดยในส่วนนี้จะแสดงสถานะของบทความ ว่าอยู่เป็นบทความร่างหรือได้รับการเผยแพร่แล้ว สถานะกลุ่มบุคคลที่จะสามารถดูบทความนี้ได้ สถานะการแก้ไขบทความว่ามีการแก้ไขไปจำนวนกี่ครั้งแล้ว และสถานะวันที่ของการแสดงบทความ โดยใส่ส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าหรือกำหนดให้แสดงบทความล่วงหน้าได้

Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ
Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ

4. Panel หมวดหมู่ของบทความ โดยระบบจะให้เราเลือกประเภทหมวดหมู่ของบทความว่า บทความจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนของเว็บไซต์ เช่น เราอาจจะกำหนดให้มีหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่กิจกรรมขององคืกร หมวดหมู่อื่นๆ ตามที่เราต้องการ เพื่อให้ระบบสามารถจัดแยกหมวดหมู่ของบทความและดึงข้อมูลออกมาแสดงตามหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้

Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ
Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ

5. Panel กำหนด Tags โดยในส่วนนี้ระบบจะให้เราใส่คีย์เวิร์ด หรือคำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ยกตัวอย่างคำที่จะระบบ เช่นบทความนี้ผู้เขียนจะใส่คีย์เวิร์ดคือ WordPress, คู่มือการใช้งาน หรือคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความ จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สามารถสืบค้นบทความของเราง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ Google สามารถแท็กมายังเว็บไซต์เรา และช่วยให้การทำ SEO ของเราสะดวกขึ้น

Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ
Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ

สำหรับผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

WordPress เพิ่มบทความง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน มาดูวิธีการเพิ่มบทความใน WordPress เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเรา ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ จากนั้นจะมีส่วนเมนูด้านซ้ายมือ จะมีเมนูย่อยได้แก่

All Posts จะแสดงบทความทั้งหมดในเว็บไซต์
Add New เพิ่มบทความใหม่
Categories หน้าจัดการหมวดหมู่บทความในเว็บไซต์
Tags คำเฉพาะสำหรับจัดหมวดหมู่บทความ และเป็นการรวมบทความเพื่อให้เว็บไซต์เรียกบทความตามคำเฉพาะออกมาตามที่ต้องการ

โดยในขั้นตอนนี้ให้เราเลือกเมนู Posts แล้วจะปรากฎเมนูย่อยออกมา

Panel สำหรับเพิ่มบทความ
Panel สำหรับเพิ่มบทความ

โดยในช่อง Enter title here นั้นให้เราใส่หัวข้อของบทความนั้นๆ โดยจะต้องใช้คำที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมักใส่หัวข้อไม่ควรเกิน 140 คำ และในช่องถัดมา จะปรากฎ Panel Tool สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อความตามที่เราต้องการ ซึ่งในบทความต่อไปจะอธิบายถึง Tool ต่างๆ และช่องถัดมาด้านล่าง Tool จะเป็นกล่องสำหรับใส่ข้อความ

3. Panel สำหรับกำหนดเวลาการเผยแพร่บทความ โดยในส่วนนี้จะแสดงสถานะของบทความ ว่าอยู่เป็นบทความร่างหรือได้รับการเผยแพร่แล้ว สถานะกลุ่มบุคคลที่จะสามารถดูบทความนี้ได้ สถานะการแก้ไขบทความว่ามีการแก้ไขไปจำนวนกี่ครั้งแล้ว และสถานะวันที่ของการแสดงบทความ โดยใส่ส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าหรือกำหนดให้แสดงบทความล่วงหน้าได้

Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ
Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ

4. Panel หมวดหมู่ของบทความ โดยระบบจะให้เราเลือกประเภทหมวดหมู่ของบทความว่า บทความจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนของเว็บไซต์ เช่น เราอาจจะกำหนดให้มีหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่กิจกรรมขององคืกร หมวดหมู่อื่นๆ ตามที่เราต้องการ เพื่อให้ระบบสามารถจัดแยกหมวดหมู่ของบทความและดึงข้อมูลออกมาแสดงตามหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้

Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ
Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ

5. Panel กำหนด Tags โดยในส่วนนี้ระบบจะให้เราใส่คีย์เวิร์ด หรือคำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ยกตัวอย่างคำที่จะระบบ เช่นบทความนี้ผู้เขียนจะใส่คีย์เวิร์ดคือ WordPress, คู่มือการใช้งาน หรือคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความ จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สามารถสืบค้นบทความของเราง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ Google สามารถแท็กมายังเว็บไซต์เรา และช่วยให้การทำ SEO ของเราสะดวกขึ้น

Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ
Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ

สำหรับผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ จากนั้นจะมีส่วนเมนูด้านซ้ายมือ จะมีเมนูย่อยได้แก่

All Posts จะแสดงบทความทั้งหมดในเว็บไซต์
Add New เพิ่มบทความใหม่
Categories หน้าจัดการหมวดหมู่บทความในเว็บไซต์
Tags คำเฉพาะสำหรับจัดหมวดหมู่บทความ และเป็นการรวมบทความเพื่อให้เว็บไซต์เรียกบทความตามคำเฉพาะออกมาตามที่ต้องการ

โดยในขั้นตอนนี้ให้เราเลือกเมนู Posts แล้วจะปรากฎเมนูย่อยออกมา

Panel สำหรับเพิ่มบทความ
Panel สำหรับเพิ่มบทความ

โดยในช่อง Enter title here นั้นให้เราใส่หัวข้อของบทความนั้นๆ โดยจะต้องใช้คำที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมักใส่หัวข้อไม่ควรเกิน 140 คำ และในช่องถัดมา จะปรากฎ Panel Tool สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อความตามที่เราต้องการ ซึ่งในบทความต่อไปจะอธิบายถึง Tool ต่างๆ และช่องถัดมาด้านล่าง Tool จะเป็นกล่องสำหรับใส่ข้อความ

3. Panel สำหรับกำหนดเวลาการเผยแพร่บทความ โดยในส่วนนี้จะแสดงสถานะของบทความ ว่าอยู่เป็นบทความร่างหรือได้รับการเผยแพร่แล้ว สถานะกลุ่มบุคคลที่จะสามารถดูบทความนี้ได้ สถานะการแก้ไขบทความว่ามีการแก้ไขไปจำนวนกี่ครั้งแล้ว และสถานะวันที่ของการแสดงบทความ โดยใส่ส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าหรือกำหนดให้แสดงบทความล่วงหน้าได้

Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ
Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ

4. Panel หมวดหมู่ของบทความ โดยระบบจะให้เราเลือกประเภทหมวดหมู่ของบทความว่า บทความจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนของเว็บไซต์ เช่น เราอาจจะกำหนดให้มีหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่กิจกรรมขององคืกร หมวดหมู่อื่นๆ ตามที่เราต้องการ เพื่อให้ระบบสามารถจัดแยกหมวดหมู่ของบทความและดึงข้อมูลออกมาแสดงตามหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้

Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ
Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ

5. Panel กำหนด Tags โดยในส่วนนี้ระบบจะให้เราใส่คีย์เวิร์ด หรือคำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ยกตัวอย่างคำที่จะระบบ เช่นบทความนี้ผู้เขียนจะใส่คีย์เวิร์ดคือ WordPress, คู่มือการใช้งาน หรือคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความ จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สามารถสืบค้นบทความของเราง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ Google สามารถแท็กมายังเว็บไซต์เรา และช่วยให้การทำ SEO ของเราสะดวกขึ้น

Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ
Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ

สำหรับผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

WordPress เพิ่มบทความง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน มาดูวิธีการเพิ่มบทความใน WordPress เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเรา ทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ จากนั้นจะมีส่วนเมนูด้านซ้ายมือ จะมีเมนูย่อยได้แก่

All Posts จะแสดงบทความทั้งหมดในเว็บไซต์
Add New เพิ่มบทความใหม่
Categories หน้าจัดการหมวดหมู่บทความในเว็บไซต์
Tags คำเฉพาะสำหรับจัดหมวดหมู่บทความ และเป็นการรวมบทความเพื่อให้เว็บไซต์เรียกบทความตามคำเฉพาะออกมาตามที่ต้องการ

โดยในขั้นตอนนี้ให้เราเลือกเมนู Posts แล้วจะปรากฎเมนูย่อยออกมา

Panel สำหรับเพิ่มบทความ
Panel สำหรับเพิ่มบทความ

โดยในช่อง Enter title here นั้นให้เราใส่หัวข้อของบทความนั้นๆ โดยจะต้องใช้คำที่กระชับ สื่อความหมายได้ชัดเจน โดยมักใส่หัวข้อไม่ควรเกิน 140 คำ และในช่องถัดมา จะปรากฎ Panel Tool สำหรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อความตามที่เราต้องการ ซึ่งในบทความต่อไปจะอธิบายถึง Tool ต่างๆ และช่องถัดมาด้านล่าง Tool จะเป็นกล่องสำหรับใส่ข้อความ

3. Panel สำหรับกำหนดเวลาการเผยแพร่บทความ โดยในส่วนนี้จะแสดงสถานะของบทความ ว่าอยู่เป็นบทความร่างหรือได้รับการเผยแพร่แล้ว สถานะกลุ่มบุคคลที่จะสามารถดูบทความนี้ได้ สถานะการแก้ไขบทความว่ามีการแก้ไขไปจำนวนกี่ครั้งแล้ว และสถานะวันที่ของการแสดงบทความ โดยใส่ส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าหรือกำหนดให้แสดงบทความล่วงหน้าได้

Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ
Panel สำหรับกำหนดสถานะการเผยแพร่ของบทความ

4. Panel หมวดหมู่ของบทความ โดยระบบจะให้เราเลือกประเภทหมวดหมู่ของบทความว่า บทความจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนของเว็บไซต์ เช่น เราอาจจะกำหนดให้มีหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ หมวดหมู่กิจกรรมขององคืกร หมวดหมู่อื่นๆ ตามที่เราต้องการ เพื่อให้ระบบสามารถจัดแยกหมวดหมู่ของบทความและดึงข้อมูลออกมาแสดงตามหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้

Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ
Panel กำหนดหมวดหมู่ของบทความ

5. Panel กำหนด Tags โดยในส่วนนี้ระบบจะให้เราใส่คีย์เวิร์ด หรือคำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ยกตัวอย่างคำที่จะระบบ เช่นบทความนี้ผู้เขียนจะใส่คีย์เวิร์ดคือ WordPress, คู่มือการใช้งาน หรือคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความ จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยให้สามารถสืบค้นบทความของเราง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ Google สามารถแท็กมายังเว็บไซต์เรา และช่วยให้การทำ SEO ของเราสะดวกขึ้น

Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ
Panel กำหนดคีย์เวิร์ดหรือคำเฉพาะสำหรับบทความ

สำหรับผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

Table of Contents