อัพเดทเว็บไซต์ CMS

ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าทุกท่านที่ทำเว็บกับทางร้านด้วยชุดพัฒนา CMS และมีสัญญาการดูแลเว็บไซต์อยู่ ด้วย CMS บางชนิดอาจไม่ได้รับการพัฒนาต่อแล้ว

Continue reading “อัพเดทเว็บไซต์ CMS”

ระบบอีเมล์ Comeback

ขณะนี้ทางเราได้ดำเนินการอัพเกรดระบบอีเมล์กลับมาสามารถใช้งานได้แล้ว หากลูกค้าที่ต้องการติดต่อทางร้านท่านสามารถติดตามได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Continue reading “ระบบอีเมล์ Comeback”

อัพเกรด Mail Server ใหม่

ด้วยขณะนี้ทางทีมงานกำลังดำเนินการอัพเกรด Mail Server ของระบบใหม่ อาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังขาเข้าและขาออกได้ ทางเราจึงของประชาสัมพันธ์ให้ติดต่อทีมงานผ่านอีเมล์ต่อไปนี้

Continue reading “อัพเกรด Mail Server ใหม่”