โฮสติ้ง

ข้อมูล Data Center

  • Maximum Bandwidth Cat THIX 400 Mbps/Cat NIX 10 Gbps
  • Guarantee 99.9% Availability มั่นใจได้กับคุณภาพบริการด้วยสัญญารับประกัน SLA 99.9%
  • Comprehensive Security เชื่อมันได้กับระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
  • Excellenty Facility ระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็น ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพ
  • Center of Internet Communication ใกล้กว่า ISP อื่น
  • 24×7 Service ดูแลอย่างใกล้ชิดระดับมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล Server

Processor Name Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz
Vendor ID GenuineIntel
Processor Speed (MHz) 3504.040
Apache 2.4.23 Running
DirectAdmin 1.51.0 Running
Exim 4.87 Running
MySQL 5.5.31 Running
Php 5.3.29 Installed
 Operation System  Cloud Linux Ubuntu 15.10 X86 64