โฮสติ้ง

ข้อมูล Data Center

  • Maximum Bandwidth Cat THIX 400 Mbps/Cat NIX 10 Gbps
  • Guarantee 99.9% Availability มั่นใจได้กับคุณภาพบริการด้วยสัญญารับประกัน SLA 99.9%
  • Comprehensive Security เชื่อมันได้กับระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
  • Excellenty Facility ระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็น ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพ
  • Center of Internet Communication ใกล้กว่า ISP อื่น
  • 24x7 Service ดูแลอย่างใกล้ชิดระดับมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล Server

Processor NameIntel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz
Vendor IDGenuineIntel
Processor Speed (MHz)3504.040
Apache 2.4.23Running
DirectAdmin 1.51.0Running
Exim 4.87Running
MySQL 5.5.31Running
Php 5.3.29Installed
 Operation System Cloud Linux Ubuntu 15.10 X86 64