โดเมนเนม

จดโดเมนสากล .com, .net, .org และอื่นๆ (TLDs)

กลุ่มโดเมนเนมสากลที่มีผู้นิยมจดทะเบียนเพื่อให้ผู้คนจำง่าย เหมาะกับบุคคลทำเว็บไซต์ทั่วไป ได้แก่โดเมนเนม .com .net .org .info .biz .asia .mobi .name .eu .us .cn .tv .cc เป็นต้น

จดโดเมนไทย .co.th, .in.th และอื่นๆ (ccTLDs)

กลุ่มโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วยชื่อของประเทศนั้นๆ ที่จดทะเบียนกับ THNIC (THNIC Authorized Reseller) โดยเหมาะกับหน่วยงาน ธุรกิจเอกชน องค์กร ภาครัฐ ได้แก่ .ac.th .co.th .go.th .in.th .or.th โดยจะต้องใช้เอกสารประกอบการโดเมนเนม อาทิ หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายบริการ เป็นต้น

Domain จดทะเบียน ต่ออายุ ย้าย Whois Protect
.com 400 350 400 150
.net 400 350 400 150
.org 400 350 400 150
.biz 400 350 400 150
.info 400 350 400 150
.us 400 350 400 150
.name 400 350 400 150
.ws 500 450 500 150
.eu 400 350 400 150
.asia 600 550 600 150
.in 400 350 400 150
.mobi 800 750 800 150
.cc 800 750 800 150
.tv 1100 750 1100 150
.co 900 750 900 150
.co.th 900 850 900  
.net.th 900 850 900  
.or.th 900 850 900  
.ac.th 900 850 900  
.mi.th 900 850 900  
.go.th 900 850 900  
.in.th 600 550 600  

มีความปลอดภัย และคุณจะเป็นเจ้าของโดเมนเนม 100%

คุณสามารถจัดการโดเมนเนมของคุณผ่านระบบจัดการของร้าน ที่จะได้รับในอีเมล์ที่ลงทะเบียน