โดเมนเนม

โดเมนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

  • .com เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ทั่วไป เว็บของบริษัท ห้างร้านทั่วไป รวมถึงเว็บไซต์ส่วนตัวและมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ประเภทอื่นๆ ด้วย
  • .net เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค ของคอมพิวเตอร์ หรือ เว็บไซต์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ในด้านอื่นด้วย
  • .org เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ขององค์กร หรือเว็บที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีการจดทะเบียนเพื่อใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
  • .co.th เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์บริษัทที่ต้องการความน่าเชื่อถือเพราะการจดโดเมน .co.th ต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท
  • .ac.th เหมาะสำหรับสถานศึกษา โดยมีเอกสารประกอบการจดทะเบียน
  • go.th เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการ โดยมีเอกสารรับรองการจดทะเบียน
  • .in.th เหมาะสำหรับใช้ทำเว็บไซต์ทั่วไปบ่งบอกว่าอยู่ในประเทศไทย