เขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรมทุกประเภท

กระบวนการทำงานในการเขียนโปรแกรมของเรา เราจะดำเนินงานตามกระบวนการดังนี้


รับบรีฟขอบเขตงาน


วางแผนขอบเขตการทำงานของระบบ


ออกแบบและพัฒนาระบบ


ทดสอบระบบ

ทักษะของเรา

ระบบงานของเรา ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา php และจัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL ที่ได้รับความนิยม โดยข้อดีของการใช้งาน php ในการเขียนระบบงานนั้น สามารถยืดหยุ่นและเข้ากับทุกอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ Stand alone เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server หรือผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Smartphone ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

 


ทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย

ระบบงานสามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้


UX DESIGN

ออกแบบเพื่อให้ใช้ผู้ใช้งานระบบงานได้ง่าย


ฐานข้อมูล MySQL

เชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่สะดวกและนิยมใจปัจจุบัน

ตัวอย่างโปรแกรม

 

โปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียน

โปรแกรมทะเบียนวัดผล

ระบบรับสมัครนักเรียน

ระบบบันทึกข้อมูลด้วยภาษา php

ระบบรับเรื่องร้องเรียน

ระบบบันทึกข้อมูลการอบรม

ระบบยืม-คืนสินค้า

ระบบบริหารงานขายสินค้า