วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM หรือ online bankingได้)

นอกจากนี้เรายังรับชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยระบบ paypal Credit Card Badges

**การชำระค่าบริการนั้นอาจมีค่าธรรมเนียมทางธนาคารตามที่กำหนด ณ จุดชำระค่าบริการ

การหักภาษี ณ ที่จ่าย 

  • กรณีลูกค้านิติบุคคล/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายติดต่อชำระค่าบริการ
    นายเอื้ออังกูร เอี่ยมประภาศ
    เลขที่ 139 หมู่ 2 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000