ระบบอีเมล์


Catch-All E-Mail

ทำให้ผู้ส่งอีเมล์ที่ไม่มีอยู่จริงในระบบ สามารถส่งเข้ามาได้


Forwarder

สามารถกำหนดอีเมล์ให้สามารถส่งต่อไปยังอีกอีเมล์ในระบบได้


Autorespondes

สร้างการตอบกลับสำหรับผู้ส่งข้อความถึงอีเมล์ในระบบได้ทันที


Vacation Messages

ในระหว่างที่ลางานหรือพักร้อน สามารถสร้างข้อความตอบกลับไปยังผู้ที่ส่งอีเมล์เข้ามาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด


Mailing lists

สร้างกลุ่มอีเมล์สำหรับการส่งเพียงครั้งเดียวแต่สามารถรับอีเมล์ได้หลายคน


Spam protection

มีระบบการป้องกัน Spam อีเมล์

สนใจใช้บริการ? ขอใบเสนอราคา