อัพเดทเว็บไซต์ CMS

ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าทุกท่านที่ทำเว็บกับทางร้านด้วยชุดพัฒนา CMS และมีสัญญาการดูแลเว็บไซต์อยู่ ด้วย CMS บางชนิดอาจไม่ได้รับการพัฒนาต่อแล้ว ทางร้านมีความจำเป็นอาจจะต้องปรับชุดพัฒนาเว็บไซต์ของท่านให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อลดปัญหารต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ การป้องกัน Spam ก่อกวน  เป็นต้น โดยทางร้านจะดำเนินการ Backup ข้อมูลเดิมของท่านเก็บไว้ให้และปรับเปลี่ยนชุดพัฒนาเว็บไซต์ ให้ฟรี!!

หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลด้านเทคนิคหรือบริการเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.092-7709550 หรืออีเมล์ [email protected]