การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

จากการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ที่ตอนนี้เรียกชื่อย่อกันว่า PDPA (Personal Data Protection Act)  มันมีเนื้อหาอย่างไร

อะไรคือ ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร มันคือข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คือข้อมูลตรงไปตรงมา เช่น ชื่อ สกุล อายุ เลขบัตรประชาชนสิบสามหลัก ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ

องค์กรต่างๆ ต้องทำอะไรตามหน้าที่ทางกฎหมาย

สิ่งที่องค์กรจะต้องทำ คือ ทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือเอกสารยินยอมให้เก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านสามารถดูตัวอย่างการจัดทำได้ตามแบบฟอร์มตัวอย่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

ขอให้ลูกค้าเว็บไซต์ จัดพิมพ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ในโปรแกรม Microsoft Word และส่งกลับมาที่อีเมล์ [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งหรือจัดทำในเว็บไซต์ของท่านภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทรศัพท์ 092-7709550 หรือไลน์ @qku6087s ในวันและเวลาทำการ